Şartlar & Koşullar

Müşteri Hizmetleri

Müşteri Hizmetlerine ulaşmak için bizimle iletişime geçin ! 

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Kanun’un amacı, Kişisel Verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve Kişisel Verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Bu Kanun’la verilen görevleri yerine getirmek üzere, idari ve mali özerkliğe sahip ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir Kişisel Verileri Koruma Kurumu da kurulmuştur.
GAMA Ticaret ve Turizm A.Ş. (“Şirket”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla sizleri aşağıdaki konularda bilgilendirmek isteriz.

Müşteriler

Çevrimiçi Kullanıcılar

Çalışan Adayları

İş Ortağı Yetkilileri ve Çalışanları

Tedarikçi Çalışanları

Tedarikçi Yetkilileri

Potansiyel İş Ortağı Yetkilisi

Tedarikçi Adayı / Tedarikçi Adayı Çalışanı

Kişisel Verilerin Saklanması, Haklarınız ve Başvuru

Saklama ve İmha

Haklarınız

Başvuru

Ticari Elektronik İleti Aydınlatma Metni

Toptan Alım İstekleri
Toptan alım istekleri için bizimle iletişime geçin !

Ödeme Metodları
Ödeme metodlarımızı görmek için sayfamıza gidin !

Shopping Cart
Scroll to Top