Açık Rıza Beyanı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI GEREĞİ

GAMA’danAL SİTESİ KULLANICILARI AÇIK RIZA BEYANI

GAMA Ticaret ve Turizm A.Ş. (“Şirket”) ile, www.gamadanal.com sitesini kullanırken, üyelik oluştururken ve site üzerinden gerçekleştirdiğim işlemlerle bağlantılı olarak GAMA Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Gereği GAMAticaret Sitesi Kullanıcıları Aydınlatma Metni’nde (“Aydınlatma Metni”) belirtilen kişisel verilerimi paylaşıyorum.

Bu bilgilerimin işlenmesine açık rıza vermeden önce, Aydınlatma Metni’ni okuduğumu, işlenecek kişisel verilerim ve bu verilerimin işlenme amacı, hukuki sebebi, yöntemi ve aktarılan kişi grupları hakkında bilgilendirildiğimi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) düzenlenen haklarım ve bu kapsamda Şirket’e başvuru yöntemlerim hususunda açıkça bilgi sahibi olduğumu beyan ederim.

Ayrıca Şirket’in internet sitesinde (www.gamadanal.com) yer alan Kişisel Veri Bilgilendirme Kitapçığı’nı okudum ve kişisel verilerimde bir değişiklik olması halinde Şirket’e gecikmeden bildirimde bulunmam gerektiği; aksi halde doğabilecek zararlardan sorumlu olacağım konusunda aydınlatıldım.

İşbu belgeyle:

  1. Tarafımca verilecek açık rızaya dayanılarak işlenebilecek olan tüm kişisel verilerimin, Şirket tarafından Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak Kanun’a uygun bir şekilde işlenmesine
  1. Şirket ile paylaştığım tüm kişisel verilerimin, Şirket tarafından Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışında  bulunan Gama Grup Şirketleri’ne, Şirket veya Gama Grup Şirketleri’nin iş ortakları, hizmet sağlayıcıları ile tedarikçilerine ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmasına

rıza veriyorum.

Shopping Cart
Scroll to Top